Küçələrdən meydanlara MFL
MFL 2017-201830.10.2017 - 15.05.2018

HAVA ŞƏRAİTİNƏ GÖRƏ "A" KONFERENSİYASI OYUNLARININ BİR HİSSƏSİ SABAHA KEÇİRİLDİ

17 Oktyabr, 2016

Hava şəraitinin açıq meydançalarda oyun üçün uyğun olmamasını nəzərə alaraq, "A" Konferensiyasına daxil olan komandaların bir hissəsi bu gün - 17 oktyabrda, digər hissəsi isə sabah - 18 oktyabrda oynayacaq.

Oyunları sabaha keçirilmiş komandalar! Yalnız oyun günü dəyişilib, oyun vaxtı olduğu kimi qalır. Cədvələ göz atın: